Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

Denne studieretning er for dig, der gerne vil ud i naturen og observere, fotografere og opmåle for at få viden om Jordens fysik, geologi, geografi og kemi. Det udendørs feltarbejde suppleres med laboratorieeksperimenter, matematiske modelleringer, besøg på universiteter og private virksomheder.

Med andre ord kommer studieretningen godt rundt om såvel de teoretiske som de praktiske problemer.

Emnerne, som du kan arbejde med i studieretningen spænder over landskabernes processer og udviklingshistorie, vejr og klima, vand og vandressourcer, produktion og energi  samt valgfrit stof som  fx  vulkanisme, nordlys, m.m.

 

Fakta:
Studieretningen giver med meget få undtagelser direkte adgang til alle studier efter studentereksamen, såvel naturvidenskabelige, tekniske, sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige som humanistiske – dog ikke de sproguddannelser, der kræver det valgte sprog på A-niveau.


 

Se en grafisk oversigt over studieretningen her