Samfundsfag - links

Kontakt UK hvis du har et godt link, som du synes skal med på listen...

 

Generelle links

 

EMU Samfundsfag

- Rig på faglig inspiration, samfundsfaglige temaer samt vejledning til eleverne vedr. bl.a. SRP ol.

OBS... Også introduktion til samfundsfaglig metode!!!

Undervisningsministeriet - Samfundsfag

- Links til læreplanerne for samfundsfag A-, B- og C-niveau. Indeholder vigtig info om bl.a. eksamensformer, bedømmelseskriterier ol.

dr.dk/gymnasium

- Se emneoversigten for en række samfundsfaglige temaer eller søg i Mediebiblioteket efter lyd- eller tv-klip om et specifikt emne. Kræver log-ind med UNI-C-kode.

SkoDa

- Links til Infomedia, Faktalink, POLFOTO, leksika m.m. Kræver log-ind med UNI-C-kode.

Forlaget Columbus

- Links til hjemmesider for de fleste samfundsfaglige bøger. Indeholder bl.a. opgaver, figurer fra bøgerne, interaktive modeller m.m.

Danmarks Statistik

- Økonomiske nøgletal, link til Statistikbanken, figurer... og naturligvis talmateriale om alt fra himmel til jord!

Surveybanken

- Lav dine egne analyser med udgangspunkt i Aalborg Universitets databank. Læs den korte introduktion inden du går igang.

Indgang til samfundet

- Gregers Friisbergs side med et stort udbud af kommenterede samfundsfaglige links, herunder forskellige databanker, kernefaglige links, organisationer m.m.

Verden i tal

 - Udviklingstal.dk med mere end 250 opdaterede tabeller og figurer med information om udviklingsniveauer og udviklingstendenser i den globaliserede verden

Kommenterede links til de fire kernestofområder

Politik og demokrati

 

Folketinget.dk

- Om det daglige arbejde i Folketinget samt links til de politiske partiers hjemmesider, ministerierne, Ungtinget ol.

Lovgivningsprocessen fra A-Z

- Detaljeret gennemgang af lovgivningsprocessens faser.

Lovtidende.dk

- Søg efter specifikke love og bekendtgørelser.

Valg og medier

- Temaside på dr.dk/gymnasium om valgkamp, meningsmålinger og valgvideoer.

Arbejdsmarkedet

- Side om Det danske arbejdsmarked, med arbjedsmarkedspolitik, leksikon m.m.

Se desuden også følgende link: Arbejdsmarkedsstof på nettet

Net-demokrati.dk

- Let tilgængelig side om demokrati på nettet.

Why Democracy?

- Temaside på dr.dk/gymnasium om dokumentarserien "Hvorfor demokrati?" 10 korte film med forskellige demokratiske vinkler samt masser af supplerende materiale.

Demokratikanon

- Input og debat vedr. demokratikanonens 35 punkter.

Ideologier - De tre hoved-ismer

- Temaside på dr.dk/gymnasium om hovedideologierne med understøttende filmklip ol.

Cepos

- Den liberale tænketank - altid god for en kerneliberal vinkel.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

- Velegnet til analyser af alt fra erhverv, samfund, arbejdsmarked, velfærd og fordeling, levevilkår m.m. Indeholder også bl.a. forskellige økonomiske modeller samt konjunkturvurderinger. AE hviler på fagbevægelsens værdigrundlag.

Politik - Dansk politik i internationalt perspektiv

- Columbus' hjemmeside om grundbogen til politik. Indeholder bl.a. opgaver samt figurer fra bogen.

 

Sociologi

 

Socialforskningsinstituttet - SFI

- Indeholder en række forskningsresultater, statistik samt links til videre undersøgelser om børn, unge, alkohol, stoffer, ældre m.m.

Institut for Folkesundhed

- Statistik og undersøgelser om folkesundhed og emner relateret hertil.

Social stratifikation

- Gregers Friisbergs side om social ulighed og lagdeling. Indeholder flere gode links til videre undersøgelse.

Kriminalitet

- Friisbergs side om kriminologi. Fin præsentaiton af relevante teorier og begreber samt links til tilknyttede myndigheder bl.a. politiet og justitsministeriet samt til Landsforeningen KRIM.

Etnicitet og indvandring

- Endnu en Friisberg-side. Bl.a. med gode begrebsdefinitioner.

Familie og arbejdsliv

- Familie- og Arbejdslivskommissionens hjemmeside.

Indenrigs- og Socialministeriet

- Officiel hjemmeside bl.a. indeholdende rapporter og info om politiske tiltag.

Ungdomssociologi

- Columbus' hjemmeside til en af grundbøgerne i sociologi. Indeholder bl.a. opgaver samt figurer fra bogen.

 

Økonomi

 

Interaktive økonomiske modeller

- Modeller om bl.a. Det økonomiske Kredsløb, multiplikatoren, indkomstfordeling, vækst i DK m.m.

Human Development Trends

- Glimrende interaktiv præsentation af resultaterne fra rapporten UNDP Human Development. Kan frit downloades.

OECD

- Hjemmeside for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Indeholder bl.a. temaartikler, statistik samf landeinfo.

IMF

- Hjemmeside for Internationale Monetary Fund. Indeholder ligeledes temaartikler, statistik m.m.

WTO

- Verdenshandelsorganisationens hjemmeside.

The Economist

- Aktuelle nyheder fra den finansielle verden.

Børsen.dk

- Flere nyheder fra den finansielle verden.

Finanskrise for begyndere

- DR's temaside om finanskrisen.

Økonomi - Principper, praksis og perspektiv

- Columbus' hjemmeside til grundbogen i økonomi. Indeholder øvelser, figurer og tabeller fra bogen samt Minilex.

 

International Politik (Herunder EU og menneskerettigheder)

 

Menneskeret.dk

- Institut for Menneskerettigheders hjemmeside.

Tortur - En tikkende bombe

- Hjemmeside for dokumentarfilmen af samme navn. Indeholder filmen samt en række supplerende materialer og definitioner.

Atlant.dk

- Atlantsammenslutningens hjemmeside. Indeholder bl.a. en række publikationer til undervisningsbrug, hvoraf de fleste gratis kan downloades.

Europa-Kommissionen - EU på skemaet

- Kommissionens undervisningsorienterede hjemmeside. Gode links til videre arbejde.

EU-ABC

- En ordbog over begreber med forbindelse til EU.

EU-oplysningen

- Alt om EU...

EURO-barometer

- Opinionsundersøgelser foretaget på tværs af EU-medlemslandene.

Interaktive websites om EU

- Bl.a. "EU for begyndere" og "EuropaGO".

Klimaportal

- Klima i gymnasiet - bl.a. med fokus på klimatopmødet i København.

DR Undervisning - EU

- DR's undervisningsside om EU. Læs bl.a. om EU's historie og institutioner.

Globalisering.dk

- Danmark i den globale økonomi. Indeholder bl.a. materiale om regeringens globaliseringsstrategi.

Palæstina-info.dk

- Om aktørerne, religionerne, menneskerettigheder, flygtningespørgsmålet mv.

Images of the Middle East

- Indeholder bl.a. landeprofiler, medielinks, artikler og andet relateret til Mellemøsten.

Global politik

- Columbus' hjemmeside til en af grundbøgerne i IP. Indeholder bl.a. opgaver, figurer og tabeller fra bogen.